Misky

Misky vyrábame ručne teslicou alebo dlátkami a natierame ich zmesou tonkového (lat. aleurites fordii) a ľanového oleja.